alerta pizzes i bases venda per internet
Font: AESAN

Alerta per pizzes i bases de pizzes comercialitzades a través d’internet de manera il·legal

Nova alerta alimentària: Aquest vegada per preparar pizzes en un domicili particular i vendre-les per internet, sense el corresponent registre sanitari. 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha tingut coneixement mitjançant el Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) d’una alerta relativa a la comercialització clandestina de pizzes i bases de pizzes, a través d’un canal de venda per internet https://www.pizzaragon.es, que segons la informació de la pròpia web, disposava de 8 obradors a Espanya.

L’alerta s’ha generat per la detecció d’incompliments que impedeixen garantir la seguretat dels productes elaborats per aquesta empresa.

El Servei de Seguretat Alimentària i Salut Ambiental d’Aragó va tenir coneixement de la incidència en el transcurs de les tasques d’inspecció en un establiment de restauració, i el va posar en comunicació de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN).

L’AESAN va aplicar els corresponents protocols d’actuació per al control oficial del comerç electrònic d’aliments, comprovant-se que la pàgina web no complia els requisits de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Així mateix, i davant la sospita de clandestinitat, el cas es va posar en coneixement dels serveis de SEPRONA de la Guàrdia Civil.

Com a resultat de les investigacions, es va localitzar el supòsit obrador on s’elaboraven les pizzes, un domicili particular que no comptava amb el preceptiu registre sanitari i que presentava greus deficiències higienico-sanitàries. Es va dictaminar immediatament la suspensió de l’activitat alimentària, així com la declaració de no aptitud dels productes alimentaris trobats.

S’ha procedit a la cancel·lació del nom de domini “pizzaragon.es”.

Amb data de 12 de febrer, l’equip d’investigació de SEPRONA de Saragossa ha facilitat la llista d’establiments de destinació dels aliments elaborats a les instal·lacions precintades, segons la informació de què disposen fins a la data.

La comercialització d’aquests productes s’ha realitzat principalment a través d’establiments de restauració de les comunitats autònomes d’Andalusia, Astúries, Aragó, Castella – la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid, Múrcia, Navarra, País Basc i València.

Es tracta d’una actuació preventiva i no es té constància de cap problema causat pels productes objecte d’aquesta alerta.

Font:  ACSA

Numa Consultors: Assessorament en pràcriques correctes d’higienico-sanitàries en la elaboració dels aliments i tramitació de registre sanitari.

Compartir