Etiquetatge aliments Assessorament reglament 1169/2011
Imatge de 彬彬 王 en Pixabay

L’etiquetatge dels aliments és el principal mitjà de comunicació entre els productors d’aliments i els consumidors finals.

Segons la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria i Nutrició), l’etiquetatge dels aliments és el principal mitjà de comunicació entre els productors d’aliments i els consumidors finals, constituint una eina clau a l’hora de realitzar una elecció informada sobre els aliments que es compraran o consumiran.

L’etiquetatge dels aliments ens informa sobre els ingredients i els nutrients que aquests contenen, ajudant al consumidor a prendre un decisió final de compra, alhora que una veraç informació a l’etiquetatge servirà per a protegir la salut del consumidor.

La Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), son els organismes encarregats d’establir les normes per a l’etiquetatge dels aliments a nivell mundial, treballant conjuntament  través de la Comissió del Codex Alimentarius

Què és l’etiquetatge dels aliments?

Es considera etiquetatge a totes les mencions, indicacions, marques de fàbrica o comercials, dibuixos o signes relacionats amb el producte alimentari que figurin en qualsevol envàs, document, rètol, etiqueta, faixa o collaret que acompanyen un producte alimentari o s’hi refereixin. (ACSA: Agència Catalana de la Seguretat Alimentària)

Per què és important l’etiquetatge dels aliments per al consumidor?

Segons la FAO,  l’etiquetatge dels aliments ajuda als consumidors a:

 • Estar més sans: Amb les etiquetes es pot controlar el pes consultant les calories i els greixos saturats, limitar la quantitat de sucre i de sal i controlar la ingesta micronutrients como per exemple la vitamina D o el ferro.
 • Mantenir-nos fora de perill: Les etiquetes incorporen advertències e informacions de com s’han de guardar els aliments i que són necessàries per a la innocuïtat d’aquests.
 • Evitar comprar productes falsos: La descripció del producte indica de quin producte es tracta realment
 • Detectar ingredients que podrien causar reaccions perjudicials: La presència de substàncies causants d’al·lèrgies e intoleràncies s’han de declarar obligatòriament a les etiquetes.
 • Recolzar els productes locals: A l’etiquetatge dels aliments ha de constar el lloc d’origen. Els productes de proximitat, en moltes ocasions són l’opció preferida dels consumidors. 

Per què és important l’etiquetatge dels aliments per l’operador alimentari?

L’operador alimentari està obligat a complir l’actual normativa. És la seva responsabilitat saber com ha d’etiquetar ela aliments. El no compliment de la normativa en matèria de etiquetatge, pot comportar sancions i multes importants per a l’empresa. Un bon etiquetatge repercuteix en una major acceptació per part del consumidor. Saber quan i com s’ha de declarar els al·lèrgens en el etiquetatge dels aliments evita problemes tant a l’empresa com al consumidor. 

Normativa sobre etiquetatge dels aliments

Dintre de la Unió Europea, la normativa que regula l’etiquetatge dels aliments és el Reglament (UE) N. 1169/2011 del Parlament  Europeu i del Consell de 24 d’octubre de 32011 relatiu a la informació alimentària facilitada al consumidor. Dit Reglament es va començar a aplicar 13 de desembre de 2014 i es va arribar a la total aplicació el desembre de 2016.

A qui obliga?

El Reglament 1169/2011 fa responsable al operador de l’empresa alimentària de garantir la presencia i l’exactitud de la informació alimentària de conformitat amb aquest Reglament.

Quina informació ha de constar a l’etiqueta?

Sota el nom de “La llista de les mencions obligatòries”, el Reglament exposa quins paràmetres han de constar obligatòriament a l’etiqueta:

 1. Denominació del producte
 2. Llista d’ingredients
 3. Tot ingredient o coadjuvant tecnològic que causi al·lèrgia o intolerància (i que figuri a l’annex II)
 4. Quantitat de determinats ingredients o determinades categories d’ingredients
 5. Quantitat de l’aliment
 6. Data de duració mínima o data de caducitat
 7. Condicions especials de conservació i/o condicions d’utilització
 8. Nom de la raó social i l’adreça de l’operador de l’empres alimentària
 9. El país d’origen
 10. Instruccions d’ús
 11. Especificacions del grau alcohòlic volumètric adquirit per a les begudes que tingui més del 1,3% en volum d’alcohol
 12. La informació nutricional

El Reglament descriu i amplia tots aquests apartats i detalla cóm ha de donar-se aquesta informació, les unitats en les que s’han d’expressar aquests paràmetres i fins i tot regula la mida de la lletra.  

Si ets un operador d’una empresa alimentària i et dediques a la fabricació d’aliments, importació o distribució d’aliments, venda al consumidor final (ja sigui de manera directa, on line o vending), menjars preparats, càtering, restauració i canal horeca en general, aquest Reglament t’afecta.

Numa Consultors, assessorament en etiquetatge d’aliments.

 

Compartir