Què és una Auditoria del sistema PPCC

QUÈ ÉS UNA AUDITORIA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA O DEL SISTEMA APPCC?

Què és una auditoria? De manera general, una auditoria és un conjunt d’activitats sistemàtiques, independents i documentades per a obtenir evidències objectives que ens permetran conèixer quin grau de compliment tenim respecte a uns criteris de referència. Tipus d’auditories: Auditoria de primera part o auditoria interna. Es realitza per o en nom de la pròpia […]

gestió no conformitats iso 17025 part 2 incidències

GESTIÓ DE LES NO CONFORMITATS (UNE-EN ISO 17025:2017). INCIDÈNCIES. PART 2.

Fa un temps vam publicar el primer post sobre Gestió de les No conformitats amb l’objectiu de tractar alguns punts de la Norma UNE-EN ISO 17025:2017 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, perquè us fos d’utilitat durant la seva implementació en el vostre Laboratori. Davant del gran numero de […]

No conformidades ISO 17025:2017

GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES SEGÚN ISO17025:2017

  GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES SEGÚN ISO 17025:2017 EN LOS LABORATORIOS Desde Numa Consultors hemos pensado en publicar diversos “posts” para tratar algunos puntos de la nueva norma ISO 17025:2017 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, y que os puedan ayudar a esclarecer las dudas que os van […]