Etiquetatge aliments Assessorament reglament 1169/2011

ETIQUETATGE D’ALIMENTS

L’etiquetatge dels aliments és el principal mitjà de comunicació entre els productors d’aliments i els consumidors finals. Segons la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria i Nutrició), l’etiquetatge dels aliments és el principal mitjà de comunicació entre els productors d’aliments i els consumidors finals, constituint una eina clau a l’hora de realitzar una elecció informada […]

ingredientes primarios Reglamento (UE) 2018/775

Nuevo cambio en el Reglamento 1169/2011 referente al origen de los ingredientes primarios de los alimentos

Nuevas normas de etiquetado de los alimentos, en lo que se refiere al origen de los ingredientes primarios Nuevo reglamento que garantizará un alto nivel de transparencia, proporcionando a los ciudadanos de la UE información clara sobre el origen de los alimentos (ingredientes primarios). La Comisión Europea ha publicado en el DOUE L 131 de […]