alerta presencia anisakis seitons en vinagre
Font: AECOSAN

PRESÈNCIA D’ANISAKIS VIUS EN SEITONS EN VINAGRE PROCEDENTS D’ESPANYA

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha comunicat una nova alerta alimentària per presència del paràsit viu anisakis, en semiconserves de seitons en vinagre procedents d’Espanya.

Les Autoritats Sanitaries de la Comunitat Autònoma d’Andalusia, a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) han notificat una alerta d’intoxicació alimentària associada a la presència d’anisakis vius en el producte “BOQUERONES EN VINAGRE”, de la marca comercial PESCADOS MEDINA.

Productes afectats per la presència d’anisakis:

“Boquerones en vinagre”, en envasos de plàstic de 250 g, amb número de lot 270420 i data de caducitat 27/07/2020.

Es recomana a les persones que tinguin en el seu domicili el producte afectat, s’abstinguin de consumir-lo i el retornin al punt de compra.

El producte implicat s’ha fabricat a Andalusia i s’ha distribuït a les següents comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Catalunya, Illes Canaries, Castella i Lleó i  Madrid.

Tres persones afectades

Segons la informació disponible en aquests moments, s’han detectat tres persones afectades amb símptomes lleus, en relació amb aquesta alerta alimentària.

¿Què és l’anisakis?

L’anisakis és un paràsit nematode (cuc rodó) de la família Anisakidae que pot parasitar tots els peixos de mar (salvatges o de piscifactoria), així com els salmònids criats en el mar, als peixos d’aigua salobre i també alguns peixos d’aigua dolça. Els cefalòpodes (calamars i sèpies) també poden allotjar larves d’anisakis.

En general, les larves d’anisakis estan presents en la cavitat abdominal del peix, enrotllades en espiral, envoltades per una càpsula en la superfície del fetge i en menor freqüència en la musculatura abdominal.

Aquest paràsit pot produir dos tipus de malaltia:

  • L’Al·lèrgia a l’Anisakis, una reacció d’hipersensibilitat que implica al sistema immunològic. Les persones al·lèrgiques a l’anisakis han d’evitar menjar peix que estigui parasitat (ja estiguin les larves vives o mortes)
  • l’Anisakiosi, una reacció inflamatòria que es produeix per l’accés de les larves vives a la cavitat abdominal, provocant símptomes de dolor abdominal, nàusees, vòmits, etc. L’anisakiosi només es pot contraure si es menja peix o cefalòpodes parasitats, crus o sotmesos a preparacions que no maten el paràsit.

La presència d’una sola larva pot provocar una síndrome intestinal o una reacció al·lèrgica.

 

¿Com es pot evitar l’Anisakiosi?

Les larves d’anisakis poden viure diversos dies en el peix fresc, una vegada pescat i l’única manera de no contraure la malaltia és destruint les larves a través de la cocció o la congelació.  

La cocció, fritura, forn o planxa són preparacions que destrueixen l’anisakis, sempre i quan s’arribi als 60oC de temperatura, com a mínim durant un minut, en l’interior de tota la peça.

La congelació a temperatura inferior a -20oC, durant 24 h com a mínim, també destrueix a l’anisakis, però cal tenir en compte que en la majoria dels congeladors domèstics, la temperatura de congelació només arriba a -18oC. En aquests casos, per a poder destruir les larves d’anisakis, el producte s’haurà de mantenir congelat durant 5 dies.

 

Pel que fa a la indústria alimentària:

El Reglament (CE) 853/2004 obliga que tots els operadors que comercialitzin productes de la pesca que s’hagin de menjar crus o pràcticament crus, sotmetin aquests productes a congelació de -20°C durant un període mínim de 24 hores.

Aquest és el cas dels escabetxos, fumats, salaons, marinats, etc., sempre que no hagin rebut prèviament un tractament que hagi pogut destruir el paràsit.

Pel que fa a la restauració:

Els establiments que serveixen menjar als consumidors finals,  a col·lectivitats o aquells que elaboren aquests productes per a la venda al consumidor final, hauran de garanti­r que els productes de la pesca per consu­mir crus o després d’una preparació que sigui in­suficient per a destruir els paràsits, han estat prèviament congelats en les condicions establertes per la legislació.

El Real Decreto 1420/2006 obliga als establiments esmentats a posar en coneixement dels consumidors, que els productes de la pesca per consumir crus o amb una preparació insuficient per matar els paràsits, han estat sotmesos a congelació. Aquesta comunicació es realitzarà a través dels procediments que considerin apropiats, entre d’altres, mitjançant cartells o en les cartes menú.

 

L’empresa PESCADOS MEDINA no va realitzar un procés corretce de congelació previ a l’addició de vinagre. El marinat amb vinagre dels seitons no és un tractament efectiu per  destruir l’anisakis i és per això que s’han detectat larves vives d’anisakis en els seitons en vinagre.

 

Numa Consultors, Assessorament en Seguretat Alimentària

Compartir