Sistemes de Gestió

NUMA Consultors oferim un servei d’implantació i assessorament en sistemes de gestió de qualitat.

Sistemes de Gestió

ISO 17025

Norma que defineix els requisits que han de complir els laboratoris per poder aconseguir l’acreditació ENAC.

Assessorament en implantació i auditories internes.

És aplicable a tot tipus de laboratoris: químics, físics i microbiològics.

Sistemes de Gestió

ISO 9001

Norma que defineix els requisits generals que han d’implementar les empreses per millorar la qualitat dels productes o serveis que subministren.

Assessorament en implantació i auditories internes.

És aplicable a tot tipus d’organitzacions.

Sistemes de Gestió

ISO 45001

Especifica els requisits per a un sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball (SST), destinats a permetre que una organització controli els seus riscos per la SST i millori el seu compliment de la SST.

Assessorament en implantació i auditories internes.

És aplicable a qualsevol tipus d’organització, independentment del sector en el qual actuï.