Norma ISO 17025:2017 per a l’acreditació de Laboratoris d’assaig i calibratge.

La Norma ISO 17025:2017 és la norma en la que es basa ENAC (com a organisme d’acreditació a Espanya) per a acreditar als Laboratoris d’assaig i calibratge. S’utilitza per a assegurar la competència tècnica dels esmentats Laboratoris i garantir la capacitat de generar resultats vàlids.

És una norma de cumpliment voluntari i és aplicable a cualsevol tipus de laboratori, independentement de l’àmbit i naturalesa de les seves activitats.

Requisits de la norma ISO 17025:2017


A Numa Consultors som especialistes en la implantació de la norma 17025:2017, que consta dels següents aspectes: 

  • Requisits generals: imparcialitat i confidencialitat.
  • Requisits relatius a l’estructura.
  • Requisits relativus als recursos: personal, equipament, instal·lacions, traçabilitat metrològica, productes i serveis suministrata externament.
  • Requisits del procés: sol·licituds i ofertes, validacions de mètodes, registres tècnics, evaluació de la incertesa, assegurament de la validesa dels resultats, informes de resultats, Queixes, Treballs no conformes, Control de los dades i gestió de la informació.
  • Requisits del sistema de gestió: Control de documents del sistema de gestió, Control de registres, Accions per a poder abordar els riscos i les oportunitats, Millora, Accions internes i Revisions per la direcció.

Procés d’implantació


NUMA Consultors ofereix el següent procés d’implantació: 

  • Estudi de la situació del laboratori
  • Visites periòdiques
  • Realització de l’auditoria interna
  • Acompanyament durante el procés d’avaluació d’ENAC fins a aconseguir l’acreditació