Seguretat Alimentaria

NUMA Consultors oferim un complert servei de consultoria en matèria de qualitat i seguretat alimentària.

Seguretat Alimentària

APPCC
(ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS CRÍTICS DE CONTROL)

L’APPCC és un sistema de gestió de la Seguretat Alimentària. 

Assessorament en implantació i auditories internes.

ifs-brc-fssc-22000

NORMES DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
(IFS, BRC, FSSC22000)

Sistemes internacionals de certificació de la Qualitat i la seguretat alimentària. 

Assessorament en implantació i auditories internes.

Etiquetatge aliments 1169-2011

ETIQUETATGE DELS ALIMENTS
INFORMACIÓ NUTRICIONAL
(REGLAMENT EUROPEU 1169/2011)

Dels aliments, segons estableix l’actual normativa europea.

Assessorament en etiquetatge d’aliments.          

Tramitacio registre sanitari RSIPAC

REGISTRE SANITARI

Tramitació d’autoritzacions sanitàries i registre sanitari.  Adreçat a empreses i establiments alimentaris.

Auditoria sistema APPCC

AUDITORIA APPCC

Realització d’auditories internes del sistema APPCC. Dirigit a tot tipus d’empreses del sector alimentari.

Seguretat Alimentària

ASSESSORAMENT NUTRICIONAL

Adreçat a la restauració col·lectiva (escoles, empreses, residències per a gent gran, etc.) També per a la indústria.