L’APPCC és un sistema de gestió de la Seguretat Alimentària basat en l’Anàlisi dels Perills i Punts Crítics Control, reconegut i acceptat internacionalment per a garantir la seguretat dels aliments.

Es tracta d’un sistema preventiu que permet identificar, avaluar i controlar els perills significatius per a la innocuïtat dels aliments.

Perquè la implantació de l’APPCC sigui efectiva, cal controlar els perills externs al procés mitjançant els plans de prerequisits.
L’APPCC és d’aplicació obligada en tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins a la distribució minorista.

Normativa


Reglament (CE) No. 852/2004 relatiu a la higiene dels aliments.

Assessorament


NUMA Consultors ofereix el servei d’implantació del sistema d’APPCC més adequat a la teva empresa, basat en les següents etapes:

  • Visita in situ.
  • Revisió i assessorament d’instal·lacions.
  • Elaboració de diagrames de flux.
  • Elaboració fitxes tècniques.
  • Anàlisis de perills i establiment dels Punts Crítics de Control (PCC).
  • Implantació d’un sistema de vigilància dels PCC.
  • Establir mesures correctives.
  • Establir un sistema de comprovació.
  • Elaboració de la documentació i dels registres.
  • Auditoria.