Els Plans de Prerequisits són les pràctiques i condicions necessàries abans i al llarg de la implantació del Sistema d’APPCC, i que són essencials per a la seguretat alimentària, segons el Codex Alimentarius.

Aquests plans engloben aspectes com la neteja i la desinfecció d’instal·lacions i equips, el subministrament i control de l’aigua, la prevenció i control de plagues, etc. Sense la seva existència, la implantació d’un sistema APPCC no seria efectiva.

Normativa


Segons el Reglament 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris, totes les empreses del sector alimentari tenen l’obligació d’implantar Sistemes d’Autocontrol o Plans de Prerequisits basats en el sistema APPCC.

Assessorament


NUMA consultors ofereix el servei d’implantació dels següents plans:

  • Pla de control de neteja i desinfecció.
  • Pla de control de plagues.
  • Pla de control de l’aigua.
  • Pla de control de proveïdors.
  • Pla de control de manteniment d’instal·lacions, locals i equips.
  • Pla de control de traçabilitat.
  • Pla de control d’al·lèrgens.
  • Pla de control de residus i subproductes.