A NUMA consultors t’ajudem a implantar correctament els estàndars de Seguretat Alimentària.

IFS (International Food Standard)


La norma IFS és un sistema de seguretat alimentària reconegut a nivell internacional. És una norma que recull requisits de Seguretat Alimentària, Qualitat i compliment de requisits del client. També aporta normes comuns i transparents per a tots els proveïdors.
Norma certificable (de forma voluntària) i reconeguda per GFSI (Global Food Safety Initiative) a nivell mundial.

Qui es pot certificar?


Norma d’aplicació solament a les empreses fabricants o envasadores de productes alimentaris.

Per a empreses que només es dediquen al transport, emmagatzematge i distribució, s’ha desenvolupat la norma IFS logistics.

BRC


Norma Mundial de Seguretat Alimentària, certificable (de forma voluntària) i desenvolupada per la British Retail Consortium. A més del requeriment de la implantació del sistema APPCC, té en compte les instal·lacions de la industria alimentària i inclou eines de millora de gestió (implantació de prerequisits, disseny dels locals, instal·lacions, productes, processos i personal).

Qui es pot certificar?


La norma BRC Estàndard Food només és d’aplicació per a fabricants de productes alimentaris en fases posteriors a la producció primària, o bé quan existeix un perill de contaminació d’un producte durant el procés d’envasat primari.

FSSC 22000


L’esquema FSSC 22000 està format per la norma ISO 22000, per programes de prerequisits previs específics del sector ISO/TS 22002-x o un altre estàndard de prerequisits específic i per un sèrie de requisits addicionals, per a assegurar la innocuïtat dels aliments. Aquest esquema està reconegut  internacionalment com a sistema de certificació per la organització GFSI (Global Food Safety Initiative) a nivell mundial.

Qui es pot certificar?


Solament es poden certificar empreses dels sectors de processat de productes peribles d’origen animal i vegetal, processat de productes estables a temperatura ambient i fabricants de productes bioquímics per a la industria alimentària.