A NUMA consultors t’ajudem a implantar correctament els estàndars de Seguretat Alimentària.

IFS (International Food Standard)


La norma IFS és un sistema de seguretat alimentària reconegut a nivell internacional. És una norma que recull requisits de Seguretat Alimentària, Qualitat i compliment de requisits del client. També aporta normes comuns i transparents per a tots els proveïdors.
Norma certificable (de forma voluntària) i reconeguda per GFSI (Global Food Safety Initiative) a nivell mundial.

Qui es pot certificar?


Norma d’aplicació solament a les empreses fabricants o envasadores de productes alimentaris.

Per a empreses que només es dediquen al transport, emmagatzematge i distribució, s’ha desenvolupat la norma IFS logistics.

BRC


Norma Mundial de Seguretat Alimentària, certificable (de forma voluntària) i desenvolupada per la British Retail Consortium. A més del requeriment de la implantació del sistema APPCC, té en compte les instal·lacions de la industria alimentària i inclou eines de millora de gestió (implantació de prerequisits, disseny dels locals, instal·lacions, productes, processos i personal).

Qui es pot certificar?


La norma BRC Estàndard Food només és d’aplicació per a fabricants de productes alimentaris en fases posteriors a la producció primària, o bé quan existeix un perill de contaminació d’un producte durant el procés d’envasat primari.

FSSC 22000


Norma basada en la unió de Norma ISO 22000 i PAS 220, que especifica els requisits que ha de complir un sistema de gestió per a assegurar la innocuïtat dels aliments. Está reconeguda internacionalment com a sistema de certificació per la GFSI (Global Food Safety Initiative).

Qui es pot certificar?


Solament es poden certificar empreses dels sectors de processat de productes peribles d’origen animal i vegetal, processat de productes estables a temperatura ambient i fabricants de productes bioquímics per a la industria alimentària.