L’etiqueta dels productes alimentaris és el principal mitjà de comunicació entre els fabricants i el consumidor final.

És sens dubte, una important eina per a la protecció de la salut dels consumidors, donant a conèixer el contingut i característiques dels seus ingredients i facilitant una decisió de compra al consumidor final.
S’ha de tenir en compte que existeix una normativa estricta relativa a l’etiquetatge dels aliments, i que l’elaboració d’etiquetes incorrectes comporta sancions econòmiques si no es modifiquen els errors, sent un dels incompliments normatius més habituals.

Normativa


El 13 de desembre de 2014 va entrar en vigor el nou Reglament Europeu 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. La seva aplicació s’ha fet de forma progressiva:

Des de desembre de 2014: Declaració obligada dels al·lèrgens i del tipus d’oli.
Des d’abril de 2015: Indicació clara per a certs tipus d’animals, del lloc de cria i sacrifici.
Des de desembre de 2016: Declaració obligada de la informació nutricional.

A més, també cal considerar la normativa sectorial que afecti a cada indústria o empresa en concret.

Àmbit d’aplicació


S’aplicarà a tots els aliments destinats als consumidors finals (envasats o no), inclosos els destinats a restaurants, hospitals i altres col·lectivitats.

Assessorament


NUMA consultors ofereix el servei d’assessorament d’etiquetatge tant per a indústries com per a minoristes i restauració, tant en el seu aspecte més general, com en els cassos més concrets de cada sector o producte:

  • Denominació d’origen.
  • Productes ecològics.
  • Gestió d’al·lèrgens, entre altres.