Qualsevol establiment que vulgui dedicar la seva activitat a la producció, transformació i distribució dels aliments ha de sol·licitar la inscripció en el registre sanitari que li correspongui en funció de la seva activitat, RSIPAC i/o RGSEAA.

Normativa


Real Decret 191/2011 sobre el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries.

Assessorament


NUMA consultors ofereix el servei de tramitació de sol·licitud del registre sanitari consistent en:

  • Estudi de l’empresa
  • Preparació de la documentació
  • Tramitació expedient
  • Elaboració del diagrama de flux i descripció dels processos
  • Assistència durant les inspeccions de sanitat.