Què és una Auditoria del sistema PPCC

QUÈ ÉS UNA AUDITORIA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA O DEL SISTEMA APPCC?

Què és una auditoria? De manera general, una auditoria és un conjunt d’activitats sistemàtiques, independents i documentades per a obtenir evidències objectives que ens permetran conèixer quin grau de compliment tenim respecte a uns criteris de referència. Tipus d’auditories: Auditoria de primera part o auditoria interna. Es realitza per o en nom de la pròpia […]